Gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Ku Wolnej Polsce”

z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w XXII rocznicę nadania imienia: Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli

12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku, w Bukowskiej Woli odbyła się wyjątkowa uroczystość – rozstrzygnięcie XVI konkursu „Ku wolnej Polsce” oraz XXII rocznica nadania szkole imienia, która  zbiegła się z rokiem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i  połączona była ze zjazdem rodzin zmarłych Tobrukczyków – patronów szkoły.

Uroczystość uświetnili wyjątkowi goście : syn śp. Mieczysława Heroda (jednego z ostatniego Tobrukczyków mieszkających w Polsce, zmarłego w maju tego roku w wieku 100 lat) – Krzysztof Herod oraz brat Edward Herod z synem Pawłem.  Odsłonili oni tablicę pamiątkową śp. płk. Mieczysława Heroda ufundowaną przez społeczność szkolną.

Mieliśmy także przyjemność gościć rodziny tobruckie w osobach:  Zofii  Majsterek,  Ireny Bahrynowskiej – Kowalskiej,  Sylwestra Damięckiego, Aleksandra Szczepaniaka, Stanisława Jakubasa, Wojciecha Skrzyńskiego, przyjaciela Tobrukczyków  bosmana Marka Dwornickiego, Jana Srokę – radcę Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika, radnego Sejmiku Małopolskiego Mirosława Dróżdża, księdza kapelana dra Andrzeja Targosza, Janusza Furtaka – przedstawiciela Wojskowego Centrum Edukacji   Obywatelskiej, Dariusza Marczewskiego – burmistrza  Gminy i Miasta Miechów, dyrektora Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Miechowie  Krzysztofa Piwowarczyka, a także radnych Gminy Miechów.

Na uroczystość przybyli również współorganizatorzy: płk Andrzej Furman – redaktor naczelny czasopisma „UŁAN KARPACKI” oraz Przemysław Kopij Redaktor, Prezes Stowarzyszenia Ułanów Karpackich w latach: (2009 – 2015); .

Mieliśmy przyjemność gościć Naczelnik Poczty Polskiej w Miechowie  Jadwigę Ziębę, Grupę Rekonstrukcji Historycznych ,,KARPATY” z Mikołowa k/Katowic, Hm  Kazimierza Dymanusa z Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” ze Skawiny, które odznaczyło dyrektora szkoły Jana Manterysa honorowym odznaczeniem.

Do Bukowskiej Woli przyjechali też : dyrektor Szkoły Podstawowej w Pstroszycach -Małgorzata Bogusz oraz  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie – Mirosław Czekaj. Obecny był również Stanisław Piwowarski – historyk Ziemi Miechowskiej.

W uroczystości brało udział 6 pocztów sztandarowych: pierwszej drużyny „Róże Pustyni” im. Obrońców Tobruku, Kombatantów II Polskiego Korpusu, Niezależnego Związku Harcerzy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowskiej Woli, Szkoły Podstawowej w Pojałowicach im. gen. Stanisława Maczka oraz poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli im. SBSK Obrońców Tobruku, odznaczony uroczyście decyzją Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem „Pro Patria”. Medalem „Pro Patria” Jan Sroka odznaczył także ks. dr Andrzeja TARGOSZA.

W tegorocznym konkursie Patronowali nam:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Małopolski Kurator Oświaty
Instytut Pamięci Narodowej
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów p. Dariusz Marczewski

Jury konkursu „Ku wolnej Polsce” w składzie: przewodnicząca – Monika Bierowiec oraz członkowie: Jadwiga Gładyszowska – Tomczyk, Jan Manterys oraz Małgorzata Zawartka wyłoniło zwycięzców w następujących kategoriach:

KONKURS MULTIMEDIALNY:

I miejsce

Dawid Krysa (Szkoła Podstawowa nr 2 Miechów)

II miejsce

Bartosz Szopa (Szkoła Podstawowa nr 1 Miechów)

III miejsce

Oliwia Gaździk (Szkoła Podstawowa Bukowska Wola)

Wyróżnienie

Zuzanna Perek (Szkoła Podstawowa Jaksice)

Damian Szarek (Szkoła Podstawowa Charsznica)

KONKURS PLASTYCZNY (KLASY 1-3)

I miejsce

Iga Grzywnowicz (Szkoła Podstawowa Bukowska Wola)

II miejsce

Jakub Sennik (Szkoła Podstawowa Bukowska Wola)

III miejsce

Miłosz Otak (Szkoła Podstawowa Bukowska Wola)

Aleksander Ptak (Szkoła Podstawowa Kozłów)

Wyróżnienie

Patrycja Seweryn (Szkoła Podstawowa Jaksice)

KONKURS PLASTYCZNY (KLASY 4 -8 +gimnazjum)

I miejsce

Martyna Włosek (Szkoła Podstawowa w Pojałowicach)

II miejsce

Aleksandra Bogacz (Szkoła Podstawowa nr 2 Miechów)

Eryk Nacewski  (Szkoła Podstawowa nr 2 Miechów)

III miejsce

Piotr Gębala (Szkoła Podstawowa Bukowska Wola)

Kinga Mszal (Szkoła Podstawowa nr 2 Miechów)

Wyróżnienie
Weronika Jędral (Publiczne Gimnazjum w Prandocinie)

Wiktoria Leśniewska (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Zagorzyce)
Aleksandra Sroga (Szkoła Podstawowa Pstroszyce)

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez:

– Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

– Instytut Pamięci Narodowej

– Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie;

– Sejmikowi Województwa Małopolskiego

– Naczelnik Poczty Polskiej w Miechowie

– Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie;

– Redakcja “Ułana Karpackiego”;

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Nagrodzeni otrzymali albumy, gry planszowe, książki historyczne, słodycze a za pierwsze miejsce w konkursie multimedialnym – tablet.

 

 

Po wręczeniu nagród zwycięzcom uczniowie zaprezentowali się w montażu słowno- muzycznym, przygotowanym specjalnie na tę okazję przez nauczycieli szkoły.

Gościom rozdano śpiewniki, więc razem z uczniami mogli śpiewać pieśni patriotyczne z okresu walk narodowowyzwoleńczych.

Po zakończeniu części artystycznej dyrektor szkoły  i redaktorzy „Ułana Karpackiego” zaprosił Gości na wspólny posiłek.

Przez cały czaas w szkole można było zwiedzać zgromadzone bezcenne pamiątki należące do zmarłych Tobrukczyków ( mapy, oryginalne stroje żołnierzy, menażki, foldery) oraz obejrzeć wystawę „First to fight”(„Pierwsi do walki”) sprowadzoną do szkoły z Instytutu Pamięci Narodowej z Łodzi.