informatyka

Wymagania na  poszczególne  oceny  z  przedmiotu informatyka:

w  klasie IV

w  klasie V

w  klasie VI

w klasie VII

w klasie VIII