Wizyta przedszkolaków w bibliotece.

W dniu 04 października 2016 roku dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziły Filię Biblioteki Publicznej w Bukowskiej Woli. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką , omówienie zasad korzystania z niej,omówienie zasad zachowania w bibliotece, a przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania książką. Dzieci uważnie wysłuchały pogadanki na temat zadań biblioteki, zasad korzystanie z księgozbioru i warunków jakie należy spełnić, aby do takiej placówki kulturalnej należeć . W kolejnej części spotkania przedszkolaki wysłuchały bajki psychoedukacyjnej „Tupcio Chrupcio”odczytaną przez pracownika biblioteki- Panią Anetę Roch i na jej podstawie wykonały rysunki.Na zakończenie dzieci otrzymały w prezencie kolorowe zakładki do książek i obiecały często odwiedzać to ciekawe miejsce.

Serdeczne podziękowania dla Pani Anety Roch za ciekawe zajęcia i poświęcony czas.