W asyście Mikołaja- czyli myśliwi rozdają prezenty.

6 grudzień- to dzień, w którym Święty Mikołaj odwiedza dzieci na całym świecie. Wiara w Świętego Mikołaja jest wszystkim potrzebna. Daję dzieciom nie tylko możliwość poczucia magii świąt, ale także uczy cierpliwości, dobrego zachowania i wielu pozytywnych postaw.

Ten zacny i długo wyczekiwany przez wszystkich gość zawitał do Szkoły Podstawowej im. SBSK- Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli w asyście myśliwych z Koła Łowieckiego”MIRÓW”, a przede wszystkim z workiem pełnym prezentów. Święty Mikołaj rozdawał prezenty tym, którzy na to zasłużyli, czyli wszystkim uczniom klas 0-3 oraz najmniejszym z oddziału przedszkolnego. Przedszkolaki w tym roku za swoje grzeczne zachowanie zostali podwójnie obdarowani przez Mikołaja i myśliwych. Nikt w tym roku nie dostał rózgi.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców oraz dla myśliwych z Koła Łowieckiego „MIRÓW” w Miechowie za dzień pełen wrażeń, magii, radości i ciepła składa dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne.