Warsztaty w Muzeum Ziemi Miechowskiej.

24 marca 2017 roku przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Bukowskiej Woli udały się do Muzeum Ziemi Miechowskiej na lekcję muzealną p.t.,, Kolorowy mamut”.

Lekcja ta była poświęcona sztuce naskalnej. W czasie prezentacji multimedialnej dzieci dowiedziały się, co to jest malarstwo naskalne, zobaczyły jak wyglądał mamut i czym różnił się od słonia. Na wystawie archeologicznej obejrzeli kości mamuta oraz prymitywne narzędzia używane przez człowieka pierwotnego. Następnie w pracowni dzieci wykonały pracę plastyczną przedstawiającą „ Jaskiniowca”. Wszystkie dzieci były zaangażowane w przebieg spotkania, czynnie brały udział , pytały, zgłaszały się do odpowiedzi. Za miłe przyjęcia i interesujące spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom muzeum.