Wycieczka do kina „Gryf” w Miechowie.

Każda wycieczka stwarza doskonałą okazję do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń, wzbudza ich ciekawość poznawczą, stwarza liczne sytuacje wychowawcze w tym również te, które sprzyjają kształtowaniu pozytywnych relacji miedzy dziećmi. Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych ale również wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w kinie, stwarzanie sytuacji aktywizujących procesy myślowe – rozumienie wartości takich jak: dobro, prawda, przyjaźń. W czasie wycieczki łączy dzieci wspólne radosne przeżycie, co sprawia, że wytwarza się przyjemna atmosfera, ułatwiająca serdeczne kontakty, okazywanie sobie uprzejmości, wyzwalająca serdeczność i koleżeńskość. W dniu 27.10.2017 r. maluszki z oddziału przedszkolnego wraz ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami z kl.”0” pod opieką swoich pań wybrały się na wycieczkę do kina „Gryf” w Miechowie na film animowany pt. „Emotki”. Film skłonił nas do refleksji na temat emocji jakie codziennie każdy z nas przeżywa, że żadna uczucie nie jest złe , czy to złość, gniew czy smutek lecz  to co możemy zrobić kiedy nie panujemy nad emocjami. Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia.