Rekrutacja 2019/20

Karta zgłoszenia dziecka z obwodu do kasy pierwszej

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie