Rekrutacja 2020/21

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli informuje, że wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka z obwodu do kasy pierwszej

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli informuje, że wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkola.