spotkanie z panią policjant

W piątek 4 września w klasie 1 odbyło się spotkanie z panią policjant.

Przewodnim tematem spotkania było utrwalenie zasad ruchu drogowego. Przypomniane zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole i w domu. Pani policjant, w formie praktycznej, przypomniała podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczyła, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia.