UWAGA RODZICE/ OPIEKUNOWIE

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniach 8-12 kwietnia (pomimo strajku nauczycieli)

wszystkie oddziały Szkoły Podstawowej  uczą się bez zmian,
zgodnie z planem zajęć.