w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podajemy dane kontaktowe

Adres mailowy do Dyrektora Szkoły: bukowska79@gmail.com

nr telefonu: 605584456