WYNIKI KONKURSU „KU WOLNEJ POLSCE”

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych w trzech kategoriach :

 1. klasy I – IV – konkurs plastyczny.
 2. klasa V – VI – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
 3. klasa VII – VIII – konkurs wiedzy historycznej: Polacy na frontach II wojny światowej .
  Na konkurs plastyczny wpłynęło 75 prac z pięciu szkół powiatu miechowskiego, 11 prac zostało
  zdyskwalifokwane ze względów formarnych. Do oceny zakwalikowano 64 prace plastyczne.
  Komisja w składzie:
  Monika Bierowiec- przewodnicząca
  Jan Manterys- dyrektor szkoły

Paweł Olchawa- dyrektor BWA Galerii „U Jaksy”
Małgorzata Zawartka- nauczyciel historii

Jadwiga Gładyszowska-Tomczyk- nauczyciel historii
wyłoniła zwycięzców:
Ad 1.Wyniki konkursu plastycznego klasy I-IV
I miejsce – Szymon Midro – SP Bukowska Wola
II miejsce – Miłosz Otak – SP Bukowska Wola
III miejsce – Zofia Waligóra – SP nr 2 w Miechowie
III miejsce – Dawid Midro – SP Bukowska Wola
Wyróżnienia :
Karol Kania – SP Bukowska Wola
Łukasz Dąbrowski – SP Bukowska Wola
Aleksandra Cencek – SP nr 2 w Miechowie
Michał Włodarczyk – SP nr 2 w Miechowie
Milena Moląg – SP w Jaksicach
Kamil Wachowicz – SP w Pstroszycach
Marika Siudak – SP nr 1 w Miechowie

W związku ze zmianioną po raz pierwszy formą konkursu w porównaniu z edycjami z ubiegłych lat,
komisja podjęła decyzję o pozakonkursowej ocenie 11 prac plastycznych.
Poza konkursem przyznano 4 wyróżnienia.
Julia Stryszowska kl IV SP w Pojałowicach
Olwia Gażdzik SP Bukowska Wola
Kinga Wiesławska kl V SP Bukowska Wola
Brajan Idzik kl VI SP Bukowska Wola
Do konkursu historycznego przystąpiły 43 osoby ze szkół powiatu miechowskiego.
Komisja w składzie:
Jadwiga Gładyszowska-Tomczyk – przewodnicząca
Małgorzata Zawartka – nauczyciel historii

Michalina Ławik – nauczyciel historii
Tomasz Krochmal – nauczyciel historii
wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.
Ad 2. Wyniki konkursu wiedzy historycznej klasy V-VI
I miejsce -Gabriela Ziółko – SP Bukowska Wola
II miejsce – Piotr Lis – SP Pojałowice
III miejsce – Jagoda Nowak -SP Bukowska Wola,
III miejsce – Natalia Idzik – SP Bukowska Wola

Wyróżnienia :
Zuzanna Wilk SP nr 2 w Miechowie
Mateusz Sobala SP nr 1 w Miechowie
Olaf Gajos SP nr 2 w Miechowie
Katarzyna Śladowska Sp nr 2 w Miechowie

Ad 3.Wyniki konkursu wiedzy historycznej klasy VII-VIII:
I miejsce – Zofia Pałyga SP nr 2 w Miechowie
II miejsce – Tomasz Durłak SP nr 2 w Miechowie
II miejsce Emilia – Wystup SP nr 2 w Miechowie
III miejsce Natalia Ziółko – SP Bukowska Wola
III miejsce Małgorzata Reszka – SP nr 2 w Miechowie
III miejsce Klaudia Kupczyk – SP Bukowska Wola

Wyróżnienia:
Filip Moskwa SP nr 1 w Miechowie
Samanta Kita SP Pstroszyce
Kacper Włodarczyk SP nr 1 w Miechowie
Dorian Durman SP nr 1 w Miechowie